English  Version   

 Forsiden

 Skanse I - II -  III


 
Skanse IV - V - VI

 
Skanse VII

 
Skanse VIII - IX - X


 Stormen


 De tyske forter efter 1864

 
 
 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Dybbøl skanser VIII - X 2010

   Skanse VIII
 
  Dybbøl 18. april 1864, skanse VIII, resterne af blokhuset
              Skanse VIII, blokhuset
Dybbøl 18. april 1864, skanse VIII, det sprængte ammunitionsmagasin
    Skanse VIII ammunitionsmagasin
 
      Dybbøl 18. april 1864, skanse VIII, det sprængte ammunitionsmagasin
          Skanse VIII ammunitions-
                         magasin

 
  Dybbøl 18. april 1864, skanse VIII, det sprængte ammunitionsmagasin
    Skanse VIII ammunitionsmagasin 
 
Dybbøl 18. april 1864, skanse VIII, det sprængte ammunitionsmagasin
     Skanse VIII  ammunitionsmagasin
 
Dybbøl 18. april 1864, skanse VIII, mindesten for svensk frivillig S. Stenmark mellem skanse VIII og IX
          Skanse VIII, sten for svensk
                frivillig S. Stenmark

 
 
Skanse IX
 
  Dybbøl 18. april 1864, skanse IX
                         Skanse IX  
 
Dybbøl 18. april 1864, skanse IX, omridset
                Skanse IX forløbet
 
Dybbøl 18. april 1864, skanse IX det sprængte ammunitionsmagasin
      Skanse IX ammunitionsmagasin
 
  Dybbøl 18. april 1864, skanse IX, det sprængte ammunitionsmagasin
     Skanse IX,ammunitionsmagasin
    

 

         Skanse IX, den tørre  grav
 

 
       Dybbøl 18. april 1864, skanse IX, mindesten  for svensk frivillig, sergent L.A.  Lundström
        Skanse IX, sten for frivillig ser-
         gent Lars Aaugust Lundström

 
  Skanse X
 
  Dybbøl 18. april 1864, skanse X, det ene sprængte ammunitionsmagasin
      Skanse X, ammunitionsmagasin
 
Dybbøl 18. april 1864, skanse X, det andet sprængte ammunitionsmagasin
      Skanse X, ammunitionsmagasin
 
Dybbøl 18. april 1864, skanse X, det andet sprængte ammunitionsmagasin
     Skanse X, ammunitionsmagasin
 
     Dybbøl 18. april 1864, skanse X, det andet sprængte ammunitionsmagasin
        Skanse X, ammunitionsmagasin
 
Dybbøl 18. april 1864, skanse X, sprængstykke fra det andet sprængte ammunitionsmagasin
            Skanse X, sprængstykke
 
Dybbøl 18. april 1864, skanse X, fundament af blokhuset
                Skanse X, blokhus
 
  Dybbøl 18. april 1864, skanse X, Tysk mindesten
                Tysk sten i Skanse X
 
        Dybbøl 29. juni 1864, skanse X, tysk mindesten for ordren til overgangen til Als
            Skanse X, Tysk Denkmal
               for overgangen til Als