English  Version   

 Forsiden

 Skanse I - II -  III

 
Skanse IV - V - VI

 
Skanse VII

 
Skanse VIII - IX - X


 Stormen


 De tyske forter efter 1864

 
  

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Dybbøl skanser VII 2010

    Skanse VII
 
  Dybbøl 18. april 1864, udsigt fra skanse VIII til skanse V og VI
Skanse VII, udsigt mod skanse VI  
Dybbøl 18. april 1864, udsigt fra skanse VII til skanse VIII
Skanse VII, udsigt mod skanse VIII
 
      Dybbøl 18. april 1864, krigergrav for 12 danske soldater bag skanse VII
     Krigergrav for 12 danske
      soldater bag skanse VII

 
        Dybbøl 18. april 1864, Preussisk  krigergrav for 2 fusiliere bag skanse VII
 
Dybbøl 18. april 1864, Preussisk  krigergrav for 2 fusiliere bag skanse VII
Tysk grav for 2 faldne Füsiliere
               bag skanse VII
Dybbøl 18. april 1864, Preussisk  krigergrav for 2 fusiliere bag skanse VII