English  Version   

 Forsiden
 

 Skanse I - II -  III

 
Skanse IV - V - VI

 
Skanse VII

 
Skanse VIII - IX - X


 Stormen


 De tyske forter efter 1864

 
 
 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Dybbøl skanser IV - VI 2010

    Skanse IV
 
  Skanse IV Dybbøl, det sprængte ammunitionsmagasin
     Skanse IV, ammunitionsmagasin
Dybbøl 18. april 1864, Skanse IV, det sprængte ammunitionsmagasin
      Skanse IV, ammunitionsmagasin
 
Dybbøl 18. april 1864, Skanse IV, blokhusets fundament
                 Skanse IV blokhuset
 
        Dybbøl 18. april 1864, Skanse IV, blokhusets fundament
                Skanse IV blokhuset
 
       Dybbøl 18. april 1864, Skanse IV, rester af batteriets traverser (jordvolde)
              Skanse IV rest af travers
 
       Dybbøl 18. april 1864, Skanse IV, Mindesten for kaptajn Lundbye og hans mænd
                 Skanse IV, sten for
                   Kaptajn Lundbye

 
           Dybbøl 18. april 1864, Skanse IV, mindesten for løjtnant H.P.Larsen
                 Skanse IV, sten for
                     LT. H.P.Larsen

 
 
 
 Skanse V
 
  Dybbøl skanser, skanse V
                     Tysk Skanse V
 

               Skanse V omridset
 

                 Skanse V, sten for
            Simon Mortensen Vexø

 
 
                         Skanse V,
            sten for sekl. E.J. Lassen

 
Prøjsisk mindesmærke på skanse V, Dybbøl
  Tysk mindesten for Premierlieutnant
               Heinrich Lommatsch

 


 
   Skanse VI
  Dybbøl skanser, skanse VI
                          Skanse VI                   

 
        Dybbøl skanser, skanse VI graven
                  Skanse IV omkreds
 
Dybbøl, skanse VI graven
                    Skanse VI graven