English  Version   

 Forsiden

 Kampen ved Lundby


 
 
De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Mindesmærker efter k
ampen ved Lundby 3. juli 1864

      Lundby og Gunderup
 
  Kamppladsen ved Lundby 1864
   Det rekonstruerede stengærde og
 området hvor de tre skudsalver faldt.
      Mindesmærke efter Affæren ved Lundby
       Mindesmærket syd for Lundby
 
Navne på mindesmærke over de faldne ved Lundby 1864
                  Navne på de faldne
 
  Mindesmærket vedf Lundby            
Mindesmærke med udsigt mod Lundby
 

              
Kongshøj ved Lundby
                            Kongshøj
 
        Mindesmærke ved Gunderup Kirke over faldne ved Lundby
                  Mindesmærke på
               Gunderup Kirkegård
      
                Monumentets bagside
 
       
           Navne på faldne ved Lundby
 
           Navne på faldne vd Lundby. Gunderup Kirke
         Navne på faldne ved Lundby