English  Version   

 Forsiden


 Gravsteder i regionen

Grave udenfor regionen

 Grave 1848-1850

 Freden 1864

 
 

 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Grave og mindesmærker på Kær Halvø, Als

       
  Grav med 4 danske soldater på Kær halvø 1864
       Gravsted for 4 danske soldater
 

        Gravsted for 5 danske soldater
 


 
 
        Gravsted for 8 danske soldater
 


 

       Gravsted for 15 Danske soldater
 
         

 
Grav med 64 faldne danske soldater på Kær halvø 1864
      Gravsted for 64 danske soldater
                    ved Rønhave 

 
       64 faldne danskere fra kampen om Als 1864

 
 
  Mindesten for F.F.S Baron de Bretton.
Frantz Frederik Sophus baron de Bretton var af dansk adelsslægt. Han blev hårdt såret og døde 3. juli på lazarettet på Augustenborg Slot.

       Mindesten for menig P.S. Lund


 
      
      Mindesten for Sekondlieutenant
                        R.L. Møller

 
          Mindesten for Oberst T.C. Faaborg 29 juni 1864 Als
     Mindesten for Oberst T.C. Faaborg
       Mindesten for 16 faldne Prøjsere fra landgangen på Als 1864
        Mindesten for 16 tyske soldater
       16 faldne prøjsere efter landgangen på Als 1864