English  Version   

 Forsiden

 Forbundshærens Ordre
 de Bataille

 
 


 


 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
  Forbundshærens Ordre de Bataille (kamporden) 1863-64

    

Da det danske parlament i 1863 vedtog novemberforfatningen, som ville føre til integration af hertug-
dømmet Slesvig i et samlet Danmark, og som desuden overtrådte London-protokollen af 1851, pro-
testerede det
tyske flertal i de sydlige og centrale områder af hertugdømmet voldsomt.

D
en 7. december 1863 erklærede det tyske forbund den danske grundlov for værende i strid med
London-protokollen og bemyndigede indsættelse af et føderalt intervention corps (Bundes-Executions-
truppen) til tjeneste i hertugdømmet.
Dette
bestod af Preussiske, Østrigske, Saksiske og Hannoveranske kontingenter.

De
Saxoniske og Hannoveranske tropper mødte i begyndelsen kun ringe eller ingen modstand i
Slesvig. M
en efter Danmark den  16. januar 1864 afviste det østrigsk/ Preussiske krav om, at forfat-
ningen skulle trækkes tilbage inden for 48 timer, og at de danske tropper skulle trække sig tilbage
fra Holsten.

Den kombinerede østrig-preussiske allierede hær, som invaderede den 1. februar 1864, var under
kommando af
den preussiske Generalfeldmarschall Friedrich Freiherr von Wrangel, som senere
blev afløst af general der Kavallerie Prinz Friedrich Karl von Preussen.

De enheder der ikke kom fra Preussen og Østrig blev ikke senere involveret i kampene.

 

    Det Kongelige Saksiske kontingent

Kommanderende General General-Løjtnant Heinrich von Hake
Stabschef Oberst Georg von Fabrice
Brigadechef General-Major Bernhard von Schimpf
Chef for infanteriet Oberst Emil von Boxberg
1. & 2. Jäger-Bataillon
1., 2., 3. & 13. Infanterie-Bataillon
Chef for kavalleriet Oberst Ottomar von Paszkowski
1. Regiment (1., 2., 4. & 5. Eskadron)
3. Regiment (2. & 5. Eskadron)
Artilleri 1 6 pfd. gezogene (rifled) Feltartilleri batteri
1 12 pfd. hestetrukkent granat-kanon batteri
Det Saksiske kontingent bestod af: 6 bataljoner,  6 eskadroner, 16 kanoner, 6428 mand
 

Det Kongelige Hannoveranske Kontingent

Kommanderende General General-Lieutenant Theodor von Gebser
Chef for infanteriet Generalmajor August von dem Knesebeck
Garde-Jäger-Bataillon & 3. Jäger-Bataillon
2. Bataillon 1., 3., 5. & 7. Regiment
Kavalleriet ½ Regiment Cambridge-Dragoner
½ Regiment Kronprinz-Dragoner
Artilleriet 1 12 pfd. Fussbatterie
1 12 pfd. reitende Batterie
Det Hanoveranske kontingent: 6 battalioner, 6 eskadroner, 16 kanoner, 6748 mand.

Det Kejserlige Østrigske VI Armé Corps

Kommanderende general Feldmarschall-Lieutenant Ludwig Freiherr von Gablenz
Personlig Adjudant Oberlieutenant Meier
Næstkommanderende general Feldmarschall-Lieutenant Graf Neipperg
Stabschef Oberstlieutenant Baron Vlasits
Assisterende stabschef Major Edler von Poppenheim
Generalkvartermesterens stab Major Baron Dumoulin
Hauptmann Ritter von Gründorf
Hauptmann Dimmer
Hauptmann Edler von Döpfner
Hauptmann Oschsenheimer
Oberlieutenant Seracsin
Oberlieutenant von Ehrlinger
Chef for Artilleriet  OberstlieutenantWeisser
Chef for ingeniøretropperne Major Baron Salis-Soglio
Provost Marshal Rittmeister Ellerich
Kommandør for trainet Major Arthofer
Korpsets forsyningsofficer Hauptmann Purkher
Kommandør i hovedkvarteret Hauptmann Eiselt
Transport kommandør Hauptmann Klugner
Stabskvartermester Lieutenant 1. Classe Keraus
Stabssergent Stabs-Wachtmeister Skoczek
Krigskommisærer (Militære embedsmænd) Ober-Kriegs-Commissär 2. Classe Schödl
Kriegs-Commissär Schmiedl
Kriegs-Commissariats-Adjunct Schuhmann
Kriegs-Commissariats-Adjunct Rotter
Auditør Rittmeister-Auditor Walcher
Militærlæger: Stabs-Arzt Ebner 
Unter-Arzt Smuchal
Apoteker Official Feimer
Lønadministration Official Brosch
- Official Zahradnik
1. Infanteri-Brigade
Brigadechef General-Major Graf Gondrecourt
Generalstabsofficer Hauptmann Baron Sternegg
18. Feld-Jäger-Bataillon Oberstlieutenant von Tobias
Infanterieregiment Baron Martini Nr. 30 Oberst Baron Abele
Infanterieregiment König von Preussen Nr. 34 Oberst Benedek
4 pfd. Fussbatterie Nr. 2/I
 
2. Infanterie-Brigade
Brigadechef General-Major Dormus
Generalstabsofficer Hauptmann Baron Handel
22. Feld-Jäger-Bataillon Oberstlieutenant Ritter von Siller
Infanterieregiment FZM. Graf Khevenhüller Nr. 35 Oberst Kamptner
Infanterieregiment FML. Baron Ramming Nr. 72 Oberst Ritter von Abele
4 pfd. Fussbatterie 3/I
-
3. Infanterie-Brigade
Brigadechef General-Major Nostitz
Generalstabsofficer Hauptmann Ambrozy
9. Feld-Jäger-Bataillon Oberstlieutenant Schidlach
Infanterieregiment Grossherzog von Hessen Nr. 14 Oberst Baron Schütte
Infanterieregiment König der Belgier Nr. 27 Oberst Herzog von Württemberg
4 pfd. Fussbatterie 4/I
-
4. Infanterie-Brigade
Brigadechef General-Major Tomas
Generalstabsofficer Hauptmann Wenzl
11. Feld-Jäger-Bataillon Oberst von Schwab
Infanterieregiment FZM. Graf Coronini Nr. 6 Oberst von Feldegg
Infanterieregiment FML. Prinz zu Holstein  Nr. 80 Oberst Graf Auersperg
4 pfd. Fussbatterie 5/I
-
Cavallerie-Brigade
Brigadechef General-Major Baron Dobrzensky
Generalstabsofficer Hauptmann Graf Uexküll
Dragoner-Regiment FM. Fürst Windischgrätz Nr. 2 Oberst Graf Bellegarde
Huszer-Regiment G.d.C. Fürst Liechtenstein Nr. 9 Oberst Wilhelm Baron Baselli von Süssenberg
Pioner tropper
4. Comp. 1. Pionnier-Bataillon
3. Comp. 1. Pionnier-Bataillon
11. Genie-Comp
-
Corps Artilleri Reserve
Kommandør Major Ritter von Neubauer
2 X 8 pfd. Batt. Nr. 9 & 10. (1. Artillerie-Regiment)
1. Sanitäts-Comp.
-
Det Østrigske VI Corps: 20 battalioner, 10 eskadroner, 48 kanoner 25075 mand
-

Det Kongelige prøjsiske kontingent - 1. Sammensatte (gemischte) Armékorps

Kommanderende General General der Cavallerie Prinz Friedrich Carl von Preussen
Stabschef Oberst von Blumenthal
Artillerichef Oberst Colomier
Chef for Ingeniørtropperne Oberst von Kriegsheim
1. Generalstabsofficer Major Georg Graf von Waldersee
2. Generalstabsofficer Major von  Rors
1. Adjutant Major von Tilly
2. Adjutant Major von Bonin
3. Adjutant Premier-Lieutenant Graf von Haeseler
4. Adjutant Seconde-Lieutenant von Brösigke
1. Artillerichefs adjudant Premier-Lieutenant Spangenberg
2. Artillerichefs adjudant Seconde-Lieutenant Krüger
Ingeniør Officerer Hauptmann Treumann
Premier-Lieutenant Mantey (Adjutant to First Engineer Officer)
Stabsikkerhedschef Seconde-Lieutenant von Mutius
-
6. Infanterie-Division
Divisionschef General-Lieutenant von Manstein
Generalstabsofficer Hauptmann von Unger
Adjutanter Premier-Lieutenant von Geissler
Premier-Lieutenant von Plötz
11. Infanterie-Brigade
Brigadechef General-Major Freiherr von Canstein
Brandenburg. Füsilier-Regiment Nr. 35 Oberst von Elstermann
7. Brandenburg. Infanterie-Regiment Nr. 60 Oberst von Hartmann
-
12. Infanterie-Brigade
Brigadechef General-Major von Röder
4. Brandenburg. Infanterie-Regiment Nr. 24 Oberst Graf von Hacke
8. Brandenburg. Infanterie-Regiment Nr. 64 Oberst von Kamiensky
-
2. Brandenburg. Uhlanen-Regiment Nr. 11 Oberst-Lieutenant von Siythin
3. Fussabteilung der Brandenburg. Artillerie-Brigade Nr. 3 Oberst-Lieutenant Bergmann
Brandenburg. Pionnier-Bataillon Nr. 3 Major Rötscher
-
13. Infanterie-Division
Divisionschef General-Lieutenant von Wintzingerode
Generalstabsofficer Hauptmann Freiherr von Dörnberg
Adjutanter Rittmeister von Kleist
Premier-Lieutenant Freiherr von Ledebur
25. Infanterie-Brigade
Brigadechef General-Major von Schmidt
1. Westph. Infanterie-Regiment Nr. 13 Oberst von Witzleben
5. Westph. Infanterie-Regiment Nr. 53 Oberst Baron Buddenbrock
26. Infanterie-Brigade
Brigadechef General-Major von Göben
2. Westph. Infanterie-Regiment Nr. 15 Oberst von Alvensleben
6. Westph. Infanterie-Regiment Nr. 55 Oberst-Lieutenant Stoltz
Westphäl. Jäger-Bataillon Major von Beckedorf
Westphäl. Dragoner-Regiment Nr. 7 Oberst-Lieutenant von Ribbeck
1. Fussabteilung der Westph. Artillerie-Brigade Nr. 7 Major Grape
Westph. Pionnier-Bataillon Nr. 7 Major Graf Beissel-Gymnich
Kombinerede Kavalleri Division
Divisionschef General-Major Graf zu Münster-Meinhövel
Generalstabsofficer Major von Stedingk
Adjutanter: Seconde-Lieutenant von Noville
Seconde-Lieutenant von Grimm
6. Kavalleri Brigade
Brigadechef Oberst Flies
Brandenburg. Cürassier-Regiment Nr. 6 Oberst Herzog Wilhelm zu Mecklenburg-Schwerin
Brandenburg. Huszaren-Regiment Nr. 3 Oberst Graf von der Gröben
-
13. Kavalleri Brigade
Brigadechef Generalmajor von Hobe
Westph. Cürassier-Regiment Nr. 4 Oberst-Lieutenant von Schmidt
Westph. Huszaren-Regiment Nr. 8 Oberst-Lieutenant von Rantzau
1. & 2. reitende Batterie der Westph. Artillerie-Brigade Nr. 7
Reserve Artilleri
Artilleri Kommandør Oberstlieutenant von Sänger
2. Fussabteilung der Brandenburg. Artillerie-Brigade Nr. 3 Major von Held
4 reitenden Batterien der Westph. Artillerie-Brigade Nr. 7 Oberstlieutenant von Sänger
Ammunitions- og broslagnings kolonne Major Dietrich
Train-Bataillon der 3. Armee-Corps Major von Mechov
-
Combinirte Garde-Division
Divisionschef General-Lieutenant von der Mülbe
Generalstabsofficer Major von Alvensleben
Adjutanter Hauptmann von Notz
Premier-Lieutenant von Henniger
Combinirte Garde-Infanterie-Brigade
Brigadechef General-Major von der Goltz
3. Garde-Regiment zu Fuß Oberst von der Gröben
4. Garde-Regiment zu Fuß Oberst von Korth
-
Combinirte Garde-Infanterie-Brigade
Brigadechef Oberst von Bentheim
3. Garde-Grenadier-Regiment Königin Elisabeth Oberst von Winterfeld
4. Garde-Grenadier-Regiment Königin Augusta Oberst von Opell
Garde-Husaren-Regiment Oberstlieutnant von Kressenbroigk
1 4 pfd. Fussbatterie} Hauptmann von Ribbentrop
1 6 pfd. Fussbatterie}
Det Prøjsiske kontingent: 37 battalioner, 29 eskadroner, 110 kanoner 45136 mand