Version
  


 
Forside


 Soldaternes inskriptioner
 i klokketårnet i Dybbøl


 
  

 

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
De forskellige soldaters "grafitti" i tårnet på Dybbøl Kirke.

 Tårnet i Dybbøl Kirke blev brugt af både den danske hær og forbundshæren til observation. Den ligger for foden af Dybbøl Bjerg, og
 dermed perfekt for danskernes observationer mod vest inden 17. marts og for forbundshærens observationer mod Dybbøl efter de
 danske forposter var trængt tilbage bag skanserne. Der kan umiddelbart kun læses et dansk bidrag fra den 3. marts, og de første
 preussiske navne dukker op allerede den 18. marts 1864.
 
 
                      Dybbøl Kirke 2014
              Indgang til klokketårnet i Dybbøl Kirke
                    Indgangen til tårnet
 
            
           Rummet der observeredes fra
              
             Observationsfeltet mod vest

                 Væggen mod klokkerne
Væggen mod klokkerne Dybbøl Kirke
 

 Soldaterne i tårnet har fordrevet tiden med bl.a. at skrive deres navne og enherder samt dato på væggen ind til klokkestablen, der
 var placeret ved de lydhuller der observeredes fra. Teksterne er desværre utydelige / delvis ulæselige efter 150 år.

  Inskription i Dybbøl kirkes klokketårn 1864
 
Ole Andersen
(2 ulæselige ord)
D. 3. marts 1864
 
 
 
 
(Ulæseligt navn)
Kjøbenhavn
3/2 1864
Underlig dato da tropperne først
ankom til Dybbøl den 6. februar.
  Inskription i Dybbøl kirkes klokketårn 1864
 
W. Bock
(Ulæseligt)  von
4. Comp. 4 Brandb. Inft.
Regtr. No 24 aus
Spandau
                     Preussen
4. Brandenburgske infanteriregiment
deltog både i stormen på Dybbøl og
senere overgangen til Als.
 
 
Unteroffizier Brümmer
2. Comp. 4. B. I. R.
          No. 24
Am 19 März 1864
B.I.R = Brandenburgske Infanteri
Regiment
 
 
August Bugge
(Ulæseligt) no. 4
aus Spandau am ulæselig dato
                                  1864
 
  Inskription i Dybbøl kirkes klokketårn 1864
 
Conrad (ulæseligt navn)
(Gefreiter ?) von 6. Comp.
Westph. Inft. Regiment
             No. 15
          Westphalen
Regimentet deltog ved Mysunde og
stormen på Dybbøl. Formentlig med
mod skanse X og brohovedskansen.
.
 
 
Franz Stahn
(Ulæseligt) 12. Comp
(2 ulæselige ord)
Aus Berlin
 
 
 
K. Freydank
(Ulæseligt) 4. Comp.
4. Brandb. Inft. Regtr. No. 24
 
 
 
(Meget svært at læse)
_. _.H_amch
4. Comp. 7 Br. Inft. Regtr.
aus Ha__Dorf  _ Pre__
Pr__ Sachsen
 
 
 
Julius Fiel
M____ 1.Cp. 4. Br. Inftr. Regt.
                No. 24.
Am Palmsonntags
        1864
 
Palmesøndag 1864 var den 20. marts.
 
 
(Ulæseligt)
Richard von
(2 ulæselige ord)
                (ulæseligt stednavn)
1. Comp. 4. g. g. Regt.
               Königin
          Augusta
Det Østrigske 4. Garde Grenader
Regiment Königin Augusta deltog
i stormkolonne VI den 18. april
 
 
(1. linie ulæselig)
Aug. Friederichs
IV Comp. (herefter ulæseligt)
Königin Augusta
(Derefter ulæseligt til sidste linier
Schleswig-Holstein 1864
          10/4


 
 
 
 
L____ Sch_k Jar________ von 3.
Comp 1. Brand. Inf. (ulæselig parantes)
Regiment No. 8 (3 ulæselige ord)
(ulæseligt) 4. Comp 8. Brandenbg.
Inf. Regt. No. 64 (ulæseligt)
   28/3. 64
 
 
 
Meifsner
(Ulæseligt) 3. Comp 7. Brand
Infant Regt. No. 60
aus Brandenburg  _H
18/4. 1864

stormdagen 18. april.
 
 
Carl Lem_____
Gefreiter im 4. Comp
4 (ulæseligt ord) inft. Regt
No. 24
(Ulæselig linie)
 
  Inskription i Dybbøl kirkes klokketårn 1864
 
Adolph Zeitz
Gefreiter 4. Comp. 4.
Inft. reg. 24
aus Neu Ruppin
 
 
 
Robert Bröstte (efternavn usikkert)
(Ulæseligt)29. März

 
Meget utydeligt
 
 
(Ulæseligt) A. Sauer im Ziethen_hen
Regt. I Eskadron ___  Fal_en
(Ulæselig linie)
              29 März 1864
 
Regimentet hvis fulde navn er
Brandenburgisches Husaren-
Regiment (Zietensche Husaren)
Nr. 3.
Det var hjemmehørende i
Rathenow, vest for Berlin.
Deltog ved Mysunde, Dybbøl og
på Als.
 
 
 
Wilhelm Sommer
(Ulæseligt) an 7. Brandenburg
Regiment  No. 60 4. Com.
am 24. april 1864
 
 
 
R. Wiggertz
(Ulæseligt) der 1. (ulæseligt)
Inft. Reg. No 24
            aus Neu=Ruppin
            in Preussen

Neu-Ruppin (Nu Neuruppin) ligger
lidt Nord-vest for Berlin

 
 
Helt ulæselig bortset fra 1864  
 
 
Schugarh
Dragoner beim
Westfälisches Dragoner
Regiment No. 7
Garnison Stendal
Regimentet havde Garnison i Stendal
og Tangermûnde lidt vest for Berlin.
Regimentet deltog ved Mysunde og
Dybbøl.
  Honnig
Dragoner
ins Westfälische Dragoner Rgt.
in Garnison Stendal