English  Version   

 Til forsiden

 
Siden lavet af:

 
Optræk til krigene

 
1. Slesvigske Krig 1848-50
     
Træfningerne    
        -
Fredericia
        - Isted
     
Marinen

      
Grave - mindesmærker

 2. Slesvigske Krig 1864
     Mysunde
     Selk
   
 Dannevirke
     
Sankelmark
    
Belejring Dybbøl
    
Besættelsen af Jylland
    
Stormen på skanserne

     Overgangen til Als
     Lundby
     Marinen
     - Slaget ved Helgoland
     Grave, mindesmærker
    
Freden
    
Efterspillet

     Festung
    
Sonderburg-Düppel


 
Røde Kors

 
 Grave, mindesmærker
  -
Andre steder


 
Myten om Pioner Klinke

 
Istedløvens historie


 
Dreyse gevær M/41

 
Oversigt artilleriet 1864

 
Skanserne 2010

 
  

De slesvigske krige 1848-51 og 1864

Web siden om de Slesvigske krige er lavet af:

 

 

 Søren Østergaard
 Jørgensgård 51 c, st. tv.
  6400 Sønderborg.
  Mail: sooe@dbmail.dk

  Telefon: 41 60 36 49


  Interesseområder:
  
  Dansk militærhistorie 1848-1920

  De imponerende fortbyggerier fra
  perioden før 1. verdenskrig.
 
  De danske koldkrigs-forter

   

 Mine sider om de Slesvig indgår sammen med siderne om Købehavns Befæstning og Sikringsstilling Nord i en samlet oversigt
 over nogle af de mest dramatiske år i Danmarkshistorien. Årene 1848-1920.
 Fra en krig der intet løste, nationalisme og overdreven selvopfattelse i 1851, tabet af Sønderjylland  efter 1864, forsvarssagen og
 
provisorietiden i 1880'erne,
 I stormagternes slagskygge og neutralitetspolitik omkring århundredeskiftet, 1. verdenskrig og sikringsstyrken, den tyske Sikrings-
stilling Nord fra 1916 og endelig genforeningen og neutralitetspolitikken afmilitariseringen 1920-1949. Den kolde krig og afmilitariseringen 1949 - 1990.

Jeg har holdt en del foredrag om Københavns Befæstning samt leveret artikler og fotos til både danske og internationale medier..