English  Version 

 Forside


 Overgangen til Als

 Arnkil og Kær 2010

 Forside

 

  

De slesvigske krige 1848-51 og 1864
Den prøjsiske landgang på Als 29. juni 1864, fotos 2010

   Landingsstedet på Arnkil

      Udsigt fra landingsstedet på Arnkil til udskibningsstedet ved Sottrup Storskov
    Udsigt til udskibningsstedet ved
    Sottrupskov 500 meter fra Arnkil

 

Stranden ved Sottrupskov hvor-
    fra overgangen begyndte.

 
Landgangen på Als. Landingsstedet på Arnkil.
Et af Landingsstederne på Arnkil

 

 3 Preussiske mindesmærker (Denkmals) for landgangen på Arnkil 29. juni 1864.
 

  Denkmal ved landingsstedet på Arnkil 1864
 
Denkmal på landingsstedet på Arnkil 29 juni 1864
 
Denlmal landingsstedet Arnkil 1864
 
        Mindesten for landgangen på Arnkilsøre 1864 Mindesten for overgangen ved Arnkil 29 juni 1864 Denkmal overgangen ved Arnkil på Als 1864

 Danske Krigergrave og mindesmærker på Arnkil 29. juni 1864
 
 
Et af landingestederne lå kun 400 meter fra udskibningsstedet ved Sottrupskov

  Arnkil 29. juni 1864, Mindesten for SKLT C. Trepka

 
 Danske mindesten ved
 landingstedet på Arkil
Arnkil 29. juni 1864, Mindesten for SKLT C. Trepka

 
  Arnkil 29. juni 1864. Krigergrav for 4 danske soldater sydøst for landingsstedet
     Dansk krigergrav øst for stranden
 
  Arnkil 29. juni 1864. Mindesten for SKLT H.H. Pingel sydøst for landingsstedet
   Dansk mindesten øst for stranden
 

     
   Kær

 De nærmeste danske større styrker lå ved Ulkebøl. De nåede frem til de fremrykkende Preussiske enheder ved landsbyen Kær,
 hvor de hårdeste kampe fandt sted. Her findes også de eneste fællesgrave uden for Dybbøl og kirkegårdene. En del af de faldne
 blev formentlig først fundet under høstarbejdet flere måneder senere.

  Gravsted for 5 danske efter 29. juni 1864

 
Gravdted for 5 danske soldater efter overgangen 29. juni 1864

 
Gravplads for 8 danskere efter overgangen til Als 1864

 
  Gravplads for 8 danske soldater faldet 29. juni 1864

 
Gravplads for 15 danake soldater faldet 29. juni 1864

 
      Gravsted for 15 danskere faldet under kampen om Als 29. juni 1864

 
  Gravsted for 15 danske soldater faldet 29. juni 1864

 
Minde over 15 danske soldater faldet 29. juni 1864

 
Gravsted for 64 danske soldater faldet 29. juni 1864

 
        Gravplads for 64 danske soldater faldet under kampen om Als 1864

 
Gravplads for 4 danske faldet 29. juni 1864
  Minde over officersaspirant Baron Bretton 29. juni 1864

 
      Minde over secondleutenant Møller 29. juni 1864

 
Minde over menig P.S. Lund, faldet 29. juni 1864

 
        Mindesten over Oberst Faaborg, faldet under modangreb29. juni 1864

 
Mindesten for dansk og svensk soldat faldet 29. juni 1864

 
Minde over en dansk og en svensk frivillig faldet 29. juni 1864

 
        Minde over 16 prøjsiske soldater faldet den 29. juni 1864 under kampen om Als         Minde over 16 faldne prøjsiske soldater 29. juni 1864


  
Sottrupskov

 I forbindelse med overgangen druknede 5 Preussiske soldater. De blev begravet lige nord for Sottrupskov.

                                    
                                        Graven for de 5 druknede Preussere.
  

  Den sidste faldne på Als (Høruphav)

 Da nederlaget på Als var en realitet, søgte de danske tropper samme dag tilbage til udskibningsstederne ved Høruphav og på Kegnæs.
 Ved skibsbroen ved Høruphav ramtes menig nr. 350 Ludvig Hansen fra Horsens i hovedet af et geværskud. Han blev hermed det sidste
 offer for kampene på Als den 29. juni.

 
 
 


 
Sidste faldne dansker 29, juni ved indskibningsstedet ved Hørup hav
Grav for menig Ludvig Hansen
ved Høruphav

 Ulkebøl Kirke

 
På Ulkebøl kirkegård på Als ligger både faldne fra treårskrigen, kampen ved Dybbøl og kampen på Als. Der var dels lazaret i Ulkebøl
 i marts-april 1864 og tropperne passerede Ulkebøl under tilbagetrækningen 29. juni.

 
  Ulkebøl kirke

 
svensk grav påUlkebøl Underlieutenant_Berzelius 1864

 
Ulkebøl dansk frivillig cand, theol. Peter S. Lund

 
        Ulkebøl grav for 3 danskere døde på lazarettet her i 1864

 


 
      Gravsted for tre prøjsiske soldater faldet på Als 29. juni 1864

 
  Grevsted for 3 prøjsiske soldater faldet på Als 29. juni 1864

 
      Ulkebøl mindesten for 24 danskere faldet 29. juni 1864

 
        Gradsted for 22 faldne prøjsiske soldater 29. juni 1864
 
        Gravsted for 22 prøjsiske soldater faldne på Als den 29. juni 1864