English version 

 Siden lavet af:

 Stillingens Baggrund.

 Stillingens forløb

 Opførelsen

 Infanteristillingerne

 De lette og middeltunge
 batterier

 De tunge batterier

 De omliggende lejre

 Fæstningsfangerne

 Andre sønderjyske anlæg

 Andre batterier

 Zeppelin basen Tønder

 Dette kan du se i dag

 Stillingen på Google Maps

 Mogens Scott-Hansen

 Bogen om Scott, 2018

 Forside
 

 
 


 


  
 


Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord) 1916-18
 
Zeppelin basen i Tønder

 
 
Ved krigsudbruddet rådede de tyske flåde kun over et luftskib. Zeppelineren L 3.  Men kort efter  krigsudbruddet steg beholdningen af
 luftskibe, og dermed også flådens behov for hangarkapacitet. I september 1914 blev et hangaranlæg ved Tønder foreslået, og allerede
 i marts 1915 stod de første to hangarer klar.
 23. marts 1915 landede det første luftskib på basen. Parceval PL 25. Det var stationeret i Tønder de næste 8 måneder.
 25 april 1915 landede den første Zeppeliner, L 7, på basen.

 Basen lå nogle kilometer nord for byen, og var nærmest selvforsynende med både gas, vand og varme, el og kloaksystem.
 
 Basen bestod af følgende

   3 luftskibshaller, "Tobias" og "Toni" (1 luftskib i hver) og "Toska" ( 2 luftskibe) (To=Tondern/Tønder))
.  1 flyhangar med plads til 5 jaerfly af typen Albatros D III 
   1 ankerplads til midlertidig dokning af et luftskib
   Radiostation til kommunikation med luftskibene via telegraf.
   Pejlesender som luftskibene kunne navigere efter.
   Lysfyr på den nordvestlige ende af “ Tobias’” tag
   Gasværk og tankanlæg på 50.000 kubikmeter
   Varmecentral med fyr og fjernvarme til basen.
   Vandværk
   Kloaksystem og rensningsanlæg.
   2 værksteder.
   Vejrtjeneste.
   Beboelsesbarakker til ca. 600 soldater.
 
   Underjordiske benzinlagre:
   "Tobias" og "Toni" hallerne havde hver et lager på 10.000 liter.
   "Toska" havde et lager på 30.000 liter.
  
  
Jernbane tilsluttet Tønder-Tinglev.

   Lyskaster på skinner

  Zeppelinbasen Tønder. Tobias, Toni og Toska
Tønder-basen.
Tobias og Toni til venstre og Toska til højre

                Zeppelin i luften
 
 
 
Den tyske Marine fik flere og flere Zeppelinere, hvilket medførte bygning af en dobbelthal i Tønder. Den var færdig 17. januar 1916.
 En enorm bygning med en længde på 242 meter, bredde på 73 meter og en højde på  42 meter. Den fik navnet TOSKA.

 TOSKA var ramt af uheld fra starten. Allerede i november 1915,  inden hallen var helt færdig, skete der et uheld under gaspåfyldningen
 af  Zeppelin L 18, så luftskibet gik op i flammer.
 I marts 1916 "påsejlede"  Zeppelin L 22 porten til hallen og fik hele forpartiet ødelagt.
 Igen i december 1916, da  Zeppelin L 24 skulle bugseres ind i TOSKA. Blæsten bragte Zeppelineren ud af  kontrol og den rammer
 en tændt elektrisk pære under hallens loft. Luftskibet brød i brand og både L 24 selv, og Zeppelin L 17 der også stod i hallen udbrændte.
 TOSKA var også målet for det spektakulære britiske luftangeb, der ødelagde Zeppelinerne L 54 og L 60. 

 Da TOSKA var færdigbygget startede man byggeriet af et gasværk sydøst for hallerne.  Zeppelinerne var storforbrugere af brint,
 og efter færdiggørelsen af Toska var behovet stort.  Det eksisterenden gasværk blev  udbygget til kapasitet på 8000 m3 brint i døgnet.
 Der blev samtidig opført  tankanlæg med en samlet kapacitet 56.000 m3 både under og over jorden.
 Brinten blev ført ud til luftskibshallerne via underjordiske rør.
 
                                               Zeppelinbasen Tønder, gasværket Zeppelinbasen Tønder. Gasværket

 Dette var dog langt fra nok, og basen måtte yderligere forsynes med jernbaneanlæg, der kunne sikre levering af  brint på specialbyggede
 jernbanevogne fra andre anlæg.

 
 
 
Der var tilkommanderet basen 5 jagerfly af typen Albatros D III til nærluftforsvar. En meget moderne maskine fra 1916. Dette moderne
 materiel viser hvor vigtig basen blev betragtet.
 
                              Zeppelinbasen Tønder. Albatros D-III
                                                                                                                Albatros D-III

 

 Til disse fly blev der bygget en hangar i basens sydlige ende. 78 m lang, 12 m høj og 25 m bred.
 Landingsbanen blev anlagt foran hangaren. Det var en meget primitiv græsbane, der ydermere var dårligt planeret. Dette medførte at de
 fleste af  flyene havarede under start eller landing.
 Basens jagerforsvar blev derfor opgivet og det sidste fly forlod Tønder d. 6. marts 1918.
 
 Englænderne mødte således kun spredt FLAK (Flugabwehrkanone) og håndvåben-ild da de angreb basen i 1918.

 Se resterne af luftskibsbasen her